Vråka vatten Ek. förening och
Vråka avloppsförening

Styrelse (gemensam för båda föreningarna)

Ordförande: Erik Johnson
0490-41 01 35 eller 070-667 01 66
Erik Johnson

Sekreterare: Lina Nilsson

Kassör: David Adolfsson
070-73 68 915
David Adolfsson

Styrelseledamot: Björn Hellström